Villkor vid betalning och bokning av ställplats på Vadstena ställplats för husbilar

Dessa villkor gäller mellan NIJK AB och den som själv eller genom annan person bokar/betalar ställplats på Vadstena Ställplats.

Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ”NIJK AB”, ”Vi” eller ”Vadstena ställplats”. Bokningen/betalningen gäller hyra av ställplats på Vadstena ställplats. Kunder/gäster på Vadstena ställplats är skyldiga att följa NIJK ABs "Ordningsregler ", detta dokument finns i sin helhet på www.bokavadstena.se/stallplats

Kunder/gäster som inte följer dessa föreskrifter har NIJK AB personal rätt att avvisa från området.

Bokning och Betalning

Bokning och betalning för privatperson

För att boka & betala ställplats på webbsidan "bokavadstena.se" krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av avgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard) eller (BankId och Swish).
Samtliga avgifter är i SEK och inkl moms.

Bokning av plats

Det är ej tillåtet att nyttja ställplatsen med husvagn eller tält.

I priset ingår hyra av plats, bokningsavgiften samt tillkoppling (inkl. förbrukning) av elektricitet (10 ampere) om man valt det.

Alla platser bokas från 14:00 till 14:00.

Betalning & Bokningsbekräftelse

Betalning/Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden/beställaren att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel skall NIJK AB kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst.

Betalning av bokning

Betalning sker direkt, även vid bokning.

Avbokningar

Avbokning av bokad plats

Avbokning kan endast göras genom att öppna er bokningsbekräftelse och där klicka på "Avboka plats". Avbokning < 72h före bokningen startar återbetalas ej.

Ansvar

Ansvar för egendom/vållande av skada

Användandet av personuppgifter. Genom att använda denna hemsida godkänner du också Hamnsystem Sverige ABs Data Policy

Avtalsbrott

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och NIJK AB. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från området. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kunden.

Force majeure

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk, pandemi och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan NIJK AB upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas. NIJK AB är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av platsen.

NIJK AB
Org.nummer: 559453-7366
Ugglegatan 4
59242 Vadstena

phone
0738010464
email
Betal- och bokningssytem från: Hamnsystem.se